Menu
Obec Lelekovice
Vyhlídka a místo odpočinku na Pasekách -Lelekovice

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Obec Lelekovice

Realizace vyhlídky

Nově vybudovaná vyhlídka má potenciál stát se atraktivitou, která bude součástí celé řady programů. Jako logické se jeví provázanost s projektem SEDMIRADOSTNÉ CESTY, která je realizována na trase mezi lelekovickým kostelem sv. Filipa a Jakuba a kostelem Narození Panny Marie ve Vranově.

Investiční záměr byl už při svém vzniku intenzivně konzultován s partnery v regionu – obcemi Česká a Vranov. O dobrém partnerství a spolupráci mezi uvedenými obcemi svědčí i to, že se do projektu zapojili prostřednictvím memorand o spolupráci. Partnerům byl záměr kompletně představen, včetně pozitivních dopadů na cestovní ruch v regionu.

Číst dále ​​

nahoru